WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba, Size Whatsapp Üzerinden Destek Olabiliriz
Merhaba, Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti vermesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.

Sözleşmeler Hukuku

expertise-bg

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir.  Sözleşmeye taraf olan kişiler alacaklı ve borçlu olarak adlandırılır. Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur. Ancak birden çok kişi de alacaklı ve borçlu sıfatıyla bir sözleşmede yer alabilir.

T.C. Anayasası 48.maddede “herkesin çalışma ve sözleşme hürriyeti” olduğundan bahsetmektedir. Bu da kişilerin anayasal düzende korunan sözleşme haklarını göstermektedir. İş hukuku bahsinde anlattığımız çalışma hakkı ile ilgili anayasal durumlar burada da geçerlidir. Çünkü bireyler çalışmak için belirli sözleşmeler kurmak zorundadır, çalışma ve sözleşme hürriyetinin birlikte anılmasının sebebi budur. Aynı doğrultuda toplu iş sözleşmesi hakkı da anayasaca tanınmış bir haktır. Anayasa madde 38/7’de ise; “hiç kimse sözleşmeyi yerine getirmediği için özgürlüğünden alıkonulamaz” demektedir. Bu da her ne kadar sözleşmeye riayet edilmesi ve gerekliliklerinin yapılmasının vurgulanmasına rağmen sözleşmeye aykırılığın asla özgürlüğe karşı bir yaptırımı olamayacağını göstermektedir. Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması gerekir. Sözleşmeler hukukunda en temel ilke sözleşme özgürlüğü ilkesidir. Taraflar kendi iradeleriyle aralarındaki hukuki ilişkiyi diledikleri gibi düzenleme serbestisine sahiptir. Sözleşme özgürlüğü ilkesi kanunun konu seçme kıstası yönünden sınırlandırılmıştır. Borçlar Kanunu uyarınca taraflar toplumun ahlak düzeyine, kişi haklarına, emredici hukuk kurallarına aykırı konular içeren sözleşmeler akdedemezler. Hukukumuzda aslında sözleşme hukuku diye bir alan yoktur ancak hemen hemen tüm hukuk dallarında sözleşmeye dair hükümler ve bu hükümlerin sonuçları ve yaptırımlarına dair ilgili kanunlarda hükümler bulunmaktadır. Borçlar Kanunu uyarınca taraflar kanunla düzenlenmiş herhangi bir sözleşme tipine uymak zorunda değildir. Taraflar isterlerse kanunla öngörülmeyen bir sözleşme tipi yaratabilir veya kanunla öngörülen sözleşme tipine yeni unsurlar ekleyerek farklı bir sözleşme oluşturabilirler. Sözleşme özgürlüğü ilkesi sözleşme yapıp yapmama özgürlüğünü kapsar. Kişiler diledikleri sözleşmeyi yapmakta serbest oldukları gibi, hiç kimse istemediği bir sözleşmeyi yapmaya zorlanamaz. Aynı şekilde kişilerin karşı tarafı seçme özgürlüğü de vardır. Ancak kamu hizmeti niteliğindeki hizmetlerle ilgili hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiler zorunlu olarak belli kurumlara sözleşme akdederler. Taraflar kural olarak akdettiği sözleşmeyi şekil serbestisi çerçevesinde akdeder. Ancak bizzat kanun tarafından getirilen şekil şartları vardır. Bu şartlar çoğu zaman bir geçerlilik şartı olarak düzenlenir.

Karar verilecek olan dava sürecinin işçi ya da işveren tarafından en iyi şekilde sonuçlanmasına olanak sağlıyoruz. Verdiğimiz hizmet ile en güvenilir bilgiye kısa zamanda tüm detaylarıyla ulaşmanız mümkün. Kalite ve güvenlik ölçütlerini ayni anda kullanarak standartlarınızın üstüne çıkmanıza yardımcı oluyoruz. Sinir çizmeden her zaman en iyi şekilde karlı olarak işin içinden çıkmanızda önemli rol oynuyoruz. Hizmet gereğince tüm bilgileriniz bizler tarafından üçüncü kişilere karşı gizli tutulmaktadır. Bu nedenle de rakiplerimizden sıyrılarak anayasa ve hükümlerini en iyi şartlarda değerlendirip uzun vadeli sonuçlarla kalitemizi ve farkımızı belli ediyoruz.

Tarafların mahkemeden önce bilgi akışı sağlaması yasaktır. Bizler için de güveninizi kazanmak oldukça önemlidir. Bu nedenle de kişi ve yapılan iş fark etmeksizin her alanda kalitemizi sağlayarak yaklaşımlarımızı sabitliyoruz. Halinizden anlıyor ve en iyi yol haritasını birlikte hazırlıyoruz. Geniş hukuki bilgimize güveniyor ve yaklaşımlarımızda da sizler için en iyisi olması için çabalıyoruz. Güven, herkes için önemlidir. Bu alanda tüm yapılanlar yasal gizlilik ve kişisel verileri paylaşmama kararınca yapılmakta olup, her zaman en iyi hizmeti sağlıyoruz. Kalite ve güven kaynağınız bizim için önemli olup hizmetimiz süreklidir.